Svennevikheia/Lussevika Velforening

Her finner du

Styre

Svennevikheia/Lussevika Velforening (SLV) er registrert i Brønnøysund-registrene med organisasjons nr. 996 549 003. Velforeningen har per juli 2020 145 registrerte medlemmer, hvorav noen har flere eiendommer. Flere hytter er planlagt og under bygging, Hvis alle regulerte tomter i eksisterende reguleringsplaner blir bebygd, vil medlemsantallet kunne øke til et sted mellom 220 og 240. Velforeningen er medlem av Norges Hytteforbund.

Medlemmer i styret & havnestyret.

Styremedlemmer vedtatt på årsmøte 22.07.2023

Styre

 • Leder: Anita Oftedal  +47 911 97254  
 • Sekretær: Torunn Tjetland  +47 911 13780  
 • Havn: Sigurd Trones  +47 954 63757  
 • Kasserer: Lise S Ekeland  +47 900 44763  
 • Dugnadansvarlig: Morten Lindland +47 901 17989  
 • Dugnad: Trond Gjermund Haugen  +47 924 34324  

 • Revisor: Oddfrid Gjesdal Braut

E - post til styret: lussevika@hotmail.com


Havnestyre

 • Sigurd Trones  +47 954 63757  
 • Rolf Marcus Eskeland  +47 916 69404  
 • Harald Reime  +47 971 71633  
 • Ove Aanestad  +47 911 87621  
 • Espen Regevik  +47 909 96133  
 • Terje Fidjeland  +47 468 39100  
E - post til havnestyret: lussevika-havn@hotmail.com

HANDLINGSPLAN

Styrets hensikt i perioden juli 2023 til juli 2026

 • Årsmøtet har vedtatt at det settes av to dugnadsdager pr år, en om høsten og en om våren. Som oftest er dette siste lørdag i april og siste lørdag i uke 41 (høstferien).

  Aktuelle aktiviteter ved vårdugnad er:

  Oppmøte ved ballbingen kl 09:00.
  Gjøremålene for dugnaden håper vi passer noen og enhver:
  1. rydding i området rundt ballbingen
  2. beising av benker
  3. rydde og vedlikeholde båtoppstillingsplassen
  4. sjekke sandkasser og eventuelt etterfylle sand
  5. gruse opp og merke turstier om nødvendig
  6. rydde og koste langs veikantene
  7. henge opp volleyballnettet og klargjøre volleyballbanen

  Felles mat og kaffe ved gapahuken kl 12:00.

  Fint om de som har anledning tar med trillebår, kost, spade og hagesaks for å kunne ta enkelte greiner.


  Aktuelle aktiviteter ved høstdugnad er:

  Oppmøte ved ballbingen kl 09:00.
  Gjøremålene for dugnaden håper vi passer noen og enhver:
  1. rydding i området rundt ballbingen
  2. rydde og vedlikeholde båtoppstillingsplassen
  4. sjekke sandkasser og eventuelt etterfylle sand
  5. rydde og koste langs veikantene
  6. ta ned volleyballnettet
  7. nødvendig kantklipp og hogst med flisekutting på anviste steder, og eventuell bortkjøring

  Felles mat og kaffe ved gapahuken kl 13:00.

  Fint om de som har anledning tar med trillebår, kost, spade, hagesaks og motorsag


  I forbindelse med mat og kaffe legger vi ut liste hvor vi håper hver enkelt kan registrere deltakelsen på dugnaden.


 • Vedlikehold av turstiene i området gjennomføres best ved jevnlig bruk. I tillegg ryddes/klippes greiner og grus fylles på etter behov på fellesdugnadene.


  Eksisterende stier i området:

  - Sti fra Lussedalen (ved nr 12) til utsiktspunkt over Finnøysundet
  - Sti fra toppen av Fenmyra via utkikkspunkt videre til masta (kommandobunkers) og ned til Havsynveien
  - "Snarvei" fra Fenmyra (ved nr 33) over til Lussevikveien (ved nr 62)
  - "Gamle postveien" Sti bak ballbingen videre over Lussevikveien (nedenfor nr 68B) og ned på Lussevikveien ved nr 86
  - Liten sti/dyretråkk fra Storheia opp til toppen og ned mot Svenneviksbakken
  - Sti fra Gullvika over Mågefjellet til Heptevika


  Ønsker å se på muligheten for å tilrettelegge for stier fremover:

  - Sti videre fra Lussedalen/utkikspunkt over Finnøysundet og til båthavnen slik at dette blir en rundtur
  - Sti til Finnøysundet
  - Sti fra havnen til Åvik


 • Styret arbeider for en avtale med LGU hvordan vei, vann og avløp skal vedlikeholdes og driftes fremover, både de som er i privat eie i dag og de som en gang skal overtas fra LGU. Videre å vurdere om det skal være et felles vei-, vann- og avløpslag eller egne lag for sideveiene, herunder å differensiere kostnader til vedlikehold og drift ut fra fritidseiendommene sine beliggenheter.

  Styrets dialog med LGU om hvordan overføring av infrastrukturen skal skje gjennom ein samarbeidsavtale videreføres til det foreligger en endelig avtale. Partene er så langt ikke enige, og en av mulighetene som skal sjekkes ut er hva som kan overføres direkte fra LGU til Lindesnes kommune.

  Både vedlikehold og drift av infrastruktur, samt samarbeidsavtale med LGU må behandles på årsmøte.


 • Sommerfesten

  SLV ønsker å videreføre tradisjonen med sommerfest i forbindelse med årsmøtet. Invitasjon sendes ut i månedsskiftet mai/juni. I forbindelse med sommerfesten vil Sosialkomiteen i SLV stille med fellesmidler som grill, grillkull og partytelt i tilfelle dårlig vær. Det vil bli innkjøpt noen felles ting til barna i forbindelse med leker og konkurranser som blir arrangert. Midlene til fellesbidraget forutsettes å trekkes av felleskonto på styrets anvisning

  Initiativ til andre fellesarrangement fra våre medlemmer ønskes velkommen, den etablerte Facebook siden for SLV kan benyttes til dette.


 • Styret vil arbeide for tilstrekkelig antall båtoppstillingsplasser og grøntområder.


 • Styret følger med på reguleringsplaner gjennom informasjon fra kommunen sin nettside og gjennom samarbeidsmøtene med LGU.


Dokumenter

Her finner du viktig informasjon

Informasjon til medlemmer

Her kan du søke etter informasjon


Bilder fra Lussevika

Bilder er hentet fra Svennevikheia/Lussevika Velforening Facebook gruppe

Sommerfest

Sandvolleybanen

Ny brygge i båthavnen

Boccia banen

Lekehytten ved ballbingen

Klargjør boccia banen

Havnen

Fiskekonkurransen

Dugnad på ballbanen

Litt drøs etter dugnad

Lussevika

Gapahuk ved havna under bygging

Gapahuk under bygging

Sommerfesten 2022

Fasiliteter

Her i Lussevika er det aktiviteter både for store og små.

Ballbane

Den finner du midt i feltet sammen med boccia banen

Sandvolleybane

Du finner den på vei ned mot havnen

Gapahuk

Er satt opp i havnen. En god dugnadsgjeng bygget den i påsken 2022

Boccia bane

Denne finner du midt i feltet ved ballbingen

Hoppepute

Hoppeputen åpnes til påske for sesongen. Du finner den i Otilies Hage

Stupebrett i havna

Finnes ytterst på brygge B3. Her er fine badeplasser og en koselig sandstrand

Nyttig informasjon

Brøyting

Styre har avtale med Damman Maskin om brøyting. Det skal brøytes slik at det er fremkommelighet på fredag ettermiddag og søndag etter 12. Sideveier med tre hytter eller mer skal brøytes og der brøytes når der er mer en 10 cm. Alle som ønsker ekstrabrøyting eller har spørsmål om brøyting kan ta kontakt med Anita.

Hjertestartere

Der er montert 2 hjertestartere i hyttefeltet. En ved havna og en ved ballbingen.

Dugnad

Neste dugnad i hyttefeltet blir: 12. oktober 2024

Camping forbudt i hyttefeltet

Viktige datoer 2024

Vårdugnad 27. april
Sommerfest 22. juni
Årsmøte 20. juli klokken 10.00 på Betel.
Høstdugnad 12. oktober

Kontakt

Fyll ut skjema for å sende e-post til styret

Lokasjon:

Lussevika Hyttefelt, Lindesnes (Agder)
58.034984, 7.208827
4521 Lindesnes

Telefon:

Anita Oftedal: +47 911 97254

Sender...
Din melding er sendt. Vi svarer så snart som mulig.
Mvh Styre